Informacja o naborze partnera do realizacji projektu POKL PDF Drukuj Email
piątek, 17 maja 2013

Na podstawie propozycji Komisji konkursowej wybrano partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki następującego oferenta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 44-200 Rybnik, ul. J.F.Białych 7.

 

Pełna treść Zarządzenia Nr 8/2013 z dnia 18 maja 2013 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w sprawie wyboru partnera, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki dostępna pod poniższym linkiem:

acrobat Zarządzenie Nr 8/2013

 
Otwarty nabór partnera do realizacji projektu POKL PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (jedn. tekst Dz.U. z 2009 roku Nr 84, poz.712 z późn. zm.)
ogłasza otwarty nabór partnera

spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem nawiązania partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja wyżej wymienionego projektu.
Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
W wyniku naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie zostanie wybrany jeden partner.

Więcej…
 
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu na wybór partnera do projektu POKL PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że otwarty konkurs na wybór partnera do projektu POKL zostaje unieważniony na mocy Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

 
Otwarty nabór partnera do realizacji projektu POKL PDF Drukuj Email
środa, 24 kwietnia 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (jedn. tekst Dz.U. z 2009 roku Nr 84, poz.712 z późn. zm.)
ogłasza otwarty nabór partnera

spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem nawiązania partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja wyżej wymienionego projektu.
Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
W wyniku naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie zostanie wybrany jeden partner.
Informacja o naborze i regulamin otwartego naboru na wybór partnera są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (http://www.bip.mops.wodzislaw-slaski.pl/) oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (http://www.mops.wodzislaw-slaski.pl/)
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wyłonienie partnera do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", do dnia 15 maja 2013 roku do godziny 15:15, na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kubsza 28.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
O zachowaniu w/w terminu decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 324556200 w godzinach od 9.00 do 13.00.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 24

Ostrzeżenie - metanol

Ulotka ?Metanol Zabija? (plik PDF) otwierany w nowym oknie

Wodzisławski Telefon Zaufania

Serwis wodzisławskiego telefonu zaufania otwierany w nowym oknie

Internet w domu

Informacje o projekcie ?Internet w domu - cyfrowe okno na świat? otwierany w nowym oknie

Wielkie pole do popisu

Ulotka o projekcie ?Wielkie pole do popisu? (plik PDF) otwierany w nowym oknie

 

efs_info